SONUÇLAR

1. STE(A)M öğrenimi için Artırılmış Gerçeklik temelli oyunlaştırma stratejilerinin özeti

Ortaöğretim okullarında STE(A)M öğrenimi için oyun tabanlı öğrenme (GBL) etkinliklerine katkıda 
bulunan mevcut Artırılmış Gerçeklik (AR) oyunlarının ve AR teknolojilerinin bir analizi.

 

2.  Çevrimiçi Öğretmen Eğitim Programı

STE(A)M öğretirken AR tabanlı oyunlaştırılmış yaklaşımların nasıl kullanılacağını öğrenmek 
için gerekli beceri ve yeterlilikleri sağlamayı amaçlayan ortaöğretim okul öğretmenleri için bir 
çevrimiçi eğitim programı.

 

3. Yenilikçi STE (A) M laboratuvarları

Öğrencileri yenilikçi teknolojilere (AR) dayanan ve öğrenme metodolojilerini (oyun tabanlı öğrenme) teşvik eden etkinliklere dahil ederek , farklı okullarda STE(A)M laboratuvarlarının geliştirilmesi.

 

AR4STE(A)M poster

EN | IT | GR | DU | FR | GE

AR4STE(A)M Press Release

Executive Summary of Compendium | IO1

Compendium of gamification strategies based on Augmented reality for STEAM learning

Available here (EN)