ste(A)m class

The AR4STE(A)M project background, aims & approach

Scroll to content

DENEYİMLERİMİZ

Günümüzde giderek daha fazla iş, dijitalleşmenin bir sonucu olarak daha fazla teknik, girişimci, sosyal ve yurttaşlık yeterliliği gerektirmektedir. Dijitalleşme insanların nasıl yaşadığını, etkileşime girdiğini, çalıştığını ve çalıştığını etkiler ve bu fenomen nedeniyle bazı işler ortadan kalkacak, diğerleri yenilenecek ve diğerleri yaratılacak, böylece birçok iş ve endüstri başka bir forma dönüştürülecektir.

Bu nedenle, trend olan endüstri ihtiyaçlarını çalışanın beceri yetenekleri  ile eşleştirmek ve onları iş piyasasıyla birleştirmek için dijital becerilere yatırım yapmak esastır. Sonuç olarak, sayısallaştırma ihtiyaçlarını karşılamak için eğitim sistemlerinin yeni öğrenme yollarının yanı sıra daha esnek eğitim modellerinin getirilmesiyle yeniden düzenlenmesi gerekmektedir.

AMAÇ

AR4STE(A) M'nin amacı, başarılı STE(A)M kariyerleri için STE(A)M çalışmalarının seçilmesinin önemi konusunda farkındalık yaratmaktır. Proje özellikle ortaöğretim okullarını sürükleyici teknolojiler ve oyun tabanlı öğrenimleri kendi müfredatlarına entegre etmeye teşviki amaçlıyor. Ayrıca proje, STE(A)M dersleri sırasında BİT teknolojilerine dayalı ilgi çekici eğitimler oluşturarak öğretmenlerin STE(A)M'yi etkili bir şekilde öğretme kapasitelerini artırmayı amaçlamaktadır.

ELE ALINACAK KONULAR

Proje aşağıdaki somut sonuçları ortaya çıkaracaktır:

- STE(A)M öğrenimi için Artırılmış Gerçeklik temelli oyunlaştırma stratejileri

- Online Öğretmen Eğitim Programı

- Yenilikçi STE(A)M laboratuvarları