AR techniques

Gamification strategies and Augmented Reality (AR) for innovative STE(A)M learning

Whiteboard

Continuous professional development (CPD) opportunities to upper secondary schools teachers

Scroll to content

Hedeflerimiz, Sizin Avantajlarınız

STE(A)M çalışmalarının faydalarından haberdar olmak

Sürükleyici teknolojilerin ve oyun tabanlı öğrenmenin eğitim programlarına entegrasyonunu teşvik etmek

Öğrencileri, STE(A)M çalışmaları ile ilgili bir kariyer yolu izlemeye teşvik etmek

STE(A)M müfredatlarında AR ve oyunlaştırma tekniklerinin kullanımını teşvik etmek

Öğrencileri STE(A)M derslerine ve etkinliklerine aktif olarak katılmaya motive etmek