Hearthands Solutions

Hearthands Solutions (HESO) is een dynamisch adviesbureau dat een breed scala aan diensten aanbiedt om de kloof te overbruggen tussen de commerciële en publieke / EU-financieringssystemen.

De dienstverlening van HESO varieert van bedrijfsontwikkeling en acquisitie van overheidsfinanciering tot implementatie op maat, training en technologieoverdracht. Alle diensten worden aangeboden met de nadruk op resultaten met hoge kwaliteit, wat HESO onderscheidt van de meeste adviesbureaus die afstand nemen van technische implementaties en hun klanten blootstellen.