AR techniques

Gamification strategies and Augmented Reality (AR) for innovative STE(A)M learning

Whiteboard

Continuous professional development (CPD) opportunities to upper secondary schools teachers

Scroll to content

Onze doelen, uw voordelen

Het bewust worden van de voordelen van STE(A)M-studies

Het bevorderen van de integratie van hedendaagse technologieën en game-based leren in educatieve programma's

Leerlingen in staat stellen een carrièrepad te volgen in relatie met STE(A)-studies

Het bevorderen van het gebruik van AR- en gamificationtechnieken in STE(A)M-leerplannen

Het motiveren van leerlingen om actief deel te nemen aan STE(A)M lessen en activiteiten