Συνεργάτες

Co-ordinator

 

DIMF

Το Ινστιτούτο Έρευνας και Πληροφοριών στην Εκπαίδευση DIPF I Leibniz υποστηρίζει την εκπαιδευτική έρευνα, πρακτική, πολιτική και την εκπαιδευτική διοίκηση με βάση τις υπηρεσίες επιστημονικής υποδομής, καθώς και την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού συστήματος. Ως μέλος της Ένωσης Leibniz, το DIPF ευθυγραμμίζει τη θεμελιώδη έρευνα με την καινοτόμο αναπτυξιακή εργασία και την εφαρμογή της προς όφελος της κοινωνίας. Για να προωθήσει την εκπαιδευτική καινοτομία, το DIPF βασίζεται σε μια εξειδικευμένη ερευνητική ομάδα με στόχο να κάνει τη μάθηση και τη διδασκαλία πιο ελκυστική, αποτελεσματική και αποδοτική μέσω της χρήσης της τεχνολογίας.

 

 

Partners