Hearthands Solutions

Η Hearthands Solutions (HESO) είναι συμβουλευτική εταιρεία που προσφέρει ένα ευρύ φάσμα υπηρεσιών δημιουργώντας συνδέσεις μεταξύ των εμπορικών και δημόσιων / κοινοτικών χρηματοδοτικών οικοσυστημάτων.

Οι υπηρεσίες της HESO κυμαίνονται από την ανάπτυξη επιχειρήσεων και απόκτηση δημόσιας χρηματοδότησης έως την δημιουργία προσαρμοσμένων εφαρμογών και εκπαιδευτικών λύσεων. Όλες οι υπηρεσίες προσφέρονται με έμφαση στην υψηλή ποιότητα των αποτελεσμάτων που διαχωρίζει την HESO από τις περισσότερες συμβουλευτικές υπηρεσίες που αποστασιοποιούνται από τεχνικές εφαρμογές.