Αποτελέσματα

1. Εγχειρίδιο με στρατηγικές «gamification» βασισμένες σε εικονική πραγματικότητα για την διδασκαλία STE(A)M

Μια ανάλυση των υπαρχόντων «παιχνιδιών» και τεχνολογιών AR, που έχουν αξιοποιηθεί σε δραστηριότητες μάθησης για την διδασκαλία STE(A)M σε προγράμματα δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.

 

2. Ψηφιακό πρόγραμμα εκπαίδευσης δασκάλων

Ένα διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με στόχο να τους παρέχει τις απαραίτητες γνώσεις AR ώστε να τις εφαρμόσουν κατά τη διδασκαλία του STE(A)M.

 

3. Καινοτόμα εργαστήρια STE(A)M

Σχεδιασμός εργαστηρίων STE(A)M για σχολεία, τα οποία θα εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που βασίζονται σε τεχνολογίες εικονικής πραγματικότητας (AR) και ενθαρρύνουν την εκμάθηση με βάση το παιχνίδι.

 

AR4STE(A)M poster

EN | IT | GR | DU | FR | GE

AR4STE(A)M Press Release

Executive Summary of Compendium | IO1

Compendium of gamification strategies based on Augmented reality for STEAM learning

Available here (EN)